user_mobilelogo

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

.

Handböcker - Hjälp till självhjälp

.

Du är inte ensam - för många känns det som ett oöverstigligt hinder att skriva ett bra yttrande till en myndighet eller en överklagan till domstol.

Men nu finns det hjälp:

Här nedan finner du de handböcker som jag upprättat för att ge dig råd om hur du, i olika situationer, bör gå till väga för att dels yttra dig till Transportstyrelsen men även hur du överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten.

.

Vad är hemligheten?

Det är oerhört viktigt att du i din skrivelse sätter fokus på de omständigheter som är väsentliga i ditt fall. Det kan även vara av avgörande betydelse vilka dokument du skickar till Transportstyrelsen/Domstolen och att du tagit del av all information som du har rätt till. I handböckerna får du konkreta råd om vad som är mer och mindre viktigt att fokusera på.

.

Handböcker för olika situationer

Handböckerna för överklagan av beslut är för enkelhetens skull uppdelade i de vanligast förekommande återkallelsegrunderna. Vissa av handböckerna är under utarbetande och kommer att föras in på denna webbsida så snart de är klara.

Observera att handböckerna är nedladdningsbara pdf-filer som skickas automatiskt till den e-postadress du anger vid köpet.

.

Gratis mall för överklagan

 Klicka på bilden för större format.

Klicka här för att få denna som en nedladdningsbar pdf-fil.

Observera, denna mall beskriver endast de grundläggande kraven för en en överklagan. För mer ingående råd om vad domstolarna lägger vikt vid hänvisar jag till handböckerna nedan.  

.

Inledande skrivelse till Transportstyrelsen

 Klicka på bilderna för större format och innehållsförteckning.

Pris 250 Kr 

Handboken för yttrande till Transportstyrelsen är på totalt 37 sidor och innehåller specifika tips och råd inför saker som är viktigt att ta med (respektive inte ta med) i ditt yttrande. Handboken har även en kortfattad beskrivning av hur ditt ärende kommer handläggas hos Transportstyrelsen; kortfattat om olika återkallelsegrunder; skillnader mellan att ha erkänt eller nekat t.ex.en hastighetsöverträdelse; domstolspraxis och mycket mer. 

Observera! Handboken lämpar sig inte för själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Vid ett sådant scenario rekommenderar jag dig att vända dig till den handbok som berör din specifika återkallelsegrund. Handboken lämpar sig inte heller för yttrande som gäller återkallelse vid medicinska hinder. För denna återkallelsegrund kommer, inom kort, en egen handbok som kommer omfatta såväl inledande skrivelse som överklagande. Tills dess den handboken är upprättad hänvisar jag dig till den Case Review som finns på webbsidan eller att ringa mig direkt.

...

Hastighetsöverträdelse

 Klicka på bilderna för större format och innehållsförteckning.

Pris: 250 kr

Handboken för hastighetsöverträdelser är på totalt 30 sidor och innehåller specifika tips och råd inför ditt överklagande av Transportstyrelsens beslut. Handboken fokuserar enbart på Hastighetsöverträdelser och tillvägagångssättet för att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Ur innehållet kan nämnas: exempel på överklagandeskrift; mall för överklagandeskrift; olika rättspraxis; specifika tips och råd som haft avgörande betydelse i tidigare rättsfall och mycket mer.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan till själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken "Inledande skrivelse till Transportstyrelsen" 

.

Rattfylleri


Kommer inom kort

 

 

 

 

 

 

 

.

Drograttfylleri

Drograttfylleri
Kommer inom kort