user_mobilelogo

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

 

För att lyckas med en ändring av Transportstyrelsens beslut eller vid Domstolen är det oerhört viktigt att man sätter fokus på de omständigheter som är väsentliga. Likaså kan det vara av avgörande betydelse för vilka dokument Du tillställer Transportstyrelsen eller Domstolen i Ditt specifika fall. Det kan därtill, i vissa fall, även vara av avgörande betydelse att Du tagit del av all väsentlig dokumentation och att Du belyser denna så att det inte förekommer några oegentligheter.

OBSERVERA Handböckerna är nedladdningsbara pdf-filer. Dessa filer skickas per automatik till den e-post adress du anger när du köper dem.

Handböcker för olika situationer

På den här sidan finner Du information kring de handböcker som upprättats för hur Du, i olika situationer, bör gå till väga för att dels yttra Dig till Transportstyrelsen men även hur Du överklagar ett körkortsingripande. Handböckerna kostar 250 kr / styck och innehåller information, tips och råd kring hur Du bör såväl yttra Dig till Transportstyrelsen som överklaga deras beslut.

Då det finns en oerhört stor praxisbank kring olika återkallelsegrunder är dessa handböcker uppdelade till de vanligast förekommande återkallelsegrunderna t.ex. Hastighetsöverträdelse, Rattfylleri, Drograttfylleri, Återkallelse pga. medicinskt hinder mm. Då vissa av dessa handböcker är under arbete så kommer dessa att föras in på denna webbsida så snart de är klara.

_________________

Inledande skrivelsen till Transportstyrelsen


Handboken för den inledande skrivelsen till Transportstyrelsen är på totalt 37 sidor och innehåller specifika tips och råd inför saker som är viktigt att ta med respektive inte i Ditt yttrande.Handboken innehar även en kortfattad redogörelsebeskrivning om hur Ditt fall kommer gå till hos Transportstyrelsen, kortfattat om olika återkallelsegrunder, skillnader mellan att ha erkänt eller nekat en t.ex. hastighetsöverträdelse, domstolspraxis och mycket mer. Du kan klicka på bilden för att se innehållet i Handboken.

Observera! Handboken lämpar sig inte för själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Vid ett sådant scenario rekommenderar jag Dig att vända Dig till den handbok som berör Din specifika återkallelsegrund.

Observera! Handboken lämpar sig inte för yttrande som gäller återkallelse vid medicinska hinder. För denna återkallelsegrund kommer, inom kort, en egen handbok som kommer att belysa ärendet i sin helhet, dvs. såväl inledande skrivelse som överklagandet. Tills dess den handboken är upprättad hänvisar jag Dig till den Case Review som finns på webbsidans vänstra menyfält.

Klicka på bilderna för att se dessa i ett större format och dess innehållsförteckning.

 

 

_________________

Hastighetsöverträdelse


Handboken för hastighetsöverträdelser är på totalt 30 sidor och innehåller specifika tips och råd inför Ditt överklagande av Transportstyrelsens beslut. Handboken fokuserar enbart på Hastighetsöverträdelser och tillvägagångssättet för att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Dess innehåll utgörs bland annat av: Exempel på överklagandeskrift, Mall över överklagandeskrift, olika rättspraxis, specifika tips och råd som haft avgörande betydelse i tidigare rättsfall och mycket mer. Du kan klicka på bilderna för att få en överblick i Handböckernas innehåll.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan till själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Infär ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag Dig i stället att använda Dig av Handboken "inledande skrivelse till Transportstyrelsen" 

Klicka på bilderna för att se dessa i ett större format och dess innehållsförteckning.

_________________

Rattfylleri

Kommer inom kort

_________________

Drograttfylleri

DrograttfylleriKommer inom kort

_________________