user_mobilelogo

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

 .

Hur går ett ärende till och vad kostar det?

.

Du har säkert hört att det är dyrt att anlita ett eget juridiskt ombud och att kostnaderna kan skena iväg.

.

Men behöver det vara så? 

Det kostar dig aldrig något att ringa mig inledningsvis och du kommer alltid veta innan jag påbörjar ett arbete som kommer påföra dig kostnader. Mina uppdrag som ombud görs alltid mot ett fast pris som är överenskommet innan ärendet påbörjats. Genom lång erfarenhet och stor kunskap i området så kan jag hålla mycket konkurrenskraftiga priser för mina uppdrag.

.

Hur då?

Genom att jag hela tiden håller mig á jour inom området så behöver jag minimal tid för att sätta mig in i relevanta lagar och rättsfall. Sådan inläsningstid får du betala en hel del för om du anlitar någon som inte har haft ett lika stort antal mål i körkortsfrågor.

.

Hur går det till?

Som ditt juridiska ombud tar jag hand om hela din överklagningsprocess. Ärendena är skriftliga och jag åtar mig fall över hela Sverige (här kan du ta del av ett urval av mina referensärenden).

.

Vad händer när du kontaktar mig?

1. Du kontaktar mig via: direktmöte, telefon, e-post eller genom webbsidans Case Review och beskriver i detalj ditt ärende för mig.

2. Genom de uppgifter som du gett mig gör jag en kostnadsfri preliminär bedömning i ditt fall och vilket pris jag kommer debitera om du önskar mitt biträde.

3. Du får därefter själv avgöra hur du vill gå vidare med fallet och om du önskar mitt biträde (du behöver naturligtvis inte bestämma dig direkt, utan jag rekommenderar alltid att man ska fundera igenom hur man vill gå vidare). Det är även viktigt att påpeka att du inte behöver känna dig stressad om det handlar om snäva tidsramar från Transportstyrelsen eller domstolen. Så länge ärendet inte har passerat någon tidsfrist, så räcker det med att jag får besked någon dag innan tidsfristen löper ut, (om du önskar mitt biträde) eller att du själv begär en förlängning av dessa frister hos myndigheten eller domstolen. Detta förklarar jag för dig under vårt inledande samtal.

4. Om du önskar mitt biträde så, beroende på vilka tidsfrister som finns i fallet, tillställer jag dig en fullmakt via e-post som du: (i) skriver ut (ii) skriver under (iii) skannar in och (iiii) digitalt sänder tillbaka till mig. Det är först nu som ärendet anses påbörjat och vi kommer nu också komma överens om kostnaden. Därefter så kan det vara aktuellt att jag begär anstånd, vilket innebär en förlängning av tiden för att överklaga. Detta kan variera från fall till fall och typen av ärende. Men, i normala fall brukar det handla om 2 veckor extra.  Det är alltså först när fullmakten är undertecknad och återsänd till mig som jag kommer fakturera dig och jag kommer påbörja mitt arbete efter att denna är betalad (förskott).

5. Insamlande av bevisning och djupintervju med dig (normalt sett över telefon).Juridiskt ombud

6. Överklagandeskriften påbörjas (kompletterande samtal med dig kan komma att genomföras).

7. Jag tillställer dig en arbetskopia och vi har ytterligare samtal. 

8. Eventuella korrigeringar, tillägg etc. tills du är nöjd och godkänner arbetet.

9. Jag tillställer Transportstyrelsen eller domstolen materialet.

10. När en dom eller beslut meddelas så kommer det att tillställas mig och jag kommer därefter att direkt vidarebefordra denna till dig med kommentar och normalt sett efterföljande samtal.

- Normal tidsåtgång per ärende ligger mellan 4-6 timmar (effektiv arbetstid). Men, tiden är fördelad på flera dagar och är beroende av vilken bevisning mm som ska tas med i ärendet. Det kan t.ex. finnas omständigheter i ditt fall som gör att ett intyg dröjer.

OBSERVERA!Jag åtar mig endast fall där jag anser att man har en möjlighet att vinna framgång och du kommer tydligt meddelas redan inledningsvis om jag anser att det saknas möjlighet i just ditt ärende. Jag har förståelse för att man helst vill ha sitt ärende utfört omgående, men jag arbetar utifrån att leverera kvalitet och en överklagandeskrift som ger dig en möjlighet att vinna framgång. Detta innebär att jag inte kommer "stressa igenom"  mitt arbete, utan tiden för mitt uppdrag ligger normalt sett på 1-2 veckor (beroende på bevisning i det enskilda fallet och pågående ärenden för andra klienter). - Önskar du ett biträde som skriver en överklagandeskrift på kortast möjliga tid och utan hänsyn till kvalité, så är inte jag rätt ombud för dig.