user_mobilelogo
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

- Välkommen till Trafikjuristens Case Review!

Vänligen fyll i samtliga av nedanstående uppgifter (om Du är osäker på vad Du bör skriva så kan Du föra muspekaren över frågetecknet vid det fält där Du är osäker, så kommer det upp en hjälptext).

Case Review är ett hjälpmedel för mig som jurist att se över dina möjligheter vid olika typer av körkortsåterkallelser. Det skall ses som en "snabbgranskning" av ditt ärende för att se över huruvida det finns förutsättningar för Dig att få någon ändring av Transportstyrelsens beslut mm. Genomgång är helt gratis! Men, innan Du börjar vill jag att Du tar del av den Disclamier som länkas nedan!

 

Disclaimer

*Måste fyllas i.
Klicka i denna ruta för att visa att Du inte är en robot *
Klicka i här för att bekräfta att du tagit del av samt förstått innebörden av vår "disclaimer". *
Vänligen fyll i Ditt namn *
Vänligen fyll i Ditt personnummer *
Vänligen fyll i Ditt telefonnummer *
Vänligen fyll i Din e-post adress * Vänligen dubbelkolla Din e-postadress!
Din e-post igen! *
Vänligen tryck i det fällt som stämmer bäst överens med Ditt ärende.
Tecken kvar:
När inträffade det? När mottog Du beslut eller dom? Eller när inträffade händelsen? Beskriv gärna i ovanstående fällt om det föreligger olika datum, dead-lines eller liknande.
Hur önskar Du bli kontaktad? OBS! Jag försöker alltid besvara frågorna via e-post i första hand! Men, det finns fall där det helt enkelt blir enklare att jag kontaktar Dig via telefon. Denna ruta är alltså mest en preferens och ingen garanti för att jag uteslutande kontaktar Dig via telefon.
Vill Du lägga till en fil? Pga. virusskydd mottas endast pdf-filer och ett max på 10 mb (megabyte).
Har Du något övrigt som Du vill tillägga och/eller som Du tycker är viktigt att påpeka?
Tecken kvar: